top of page

Yêu đơn phương là do đâu?


Thiền sư Ottamathara trả lời

Xin chào Ngài Thiền Sư! Con đã ba mươi tám (38) tuổi và đang điều hành công ty riêng. Con thuê một cô thư ký và đem lòng cảm mến người đó nhưng cô ấy đã từ chối vì cho rằng cả hai không đồng điệu. Một ý nữa, cô ấy là một người tầm cầu Pháp và là một hành giả. Cô ấy không nghĩ đến việc kết hôn. Con biết rằng dục vọng của mình là do vô minh và tham ái. Mỗi ngày, chúng con đang làm việc cùng nhau. Làm sao để con loại trừ tâm yêu thích bởi vì con muốn giữ cô ấy cho công việc. Bạch Ngài cho con lời khuyên. ""

☂️ Trả Lời Gốc rễ vấn đề là cách thức bạn đã ứng xử với người từng đơn phương thương mình và vẫn chưa thỏa ước vọng của người ấy. Đó là lý do tại sao bạn đang gánh chịu điều tương tự. Nếu như bạn có thể chấp nhận, bạn nên hiểu theo hướng này và cố gắng đối đãi cô ấy như em (chị) gái mình. Do vậy, bạn có thể làm việc lành và nhận lãnh quả lành trong tương lai. Để xả ly khỏi cô ấy, bạn nên gieo thật nhiều nhân lành kiểu vầy. Tốt hơn hết là say mê làm thiện hơn yêu cái gì hay ai đó bởi sẽ chẳng có hệ lụy kèm theo. Bây giờ, bạn chưa thể vị tha như thế. Bên cạnh đó, bạn phải xả ly khỏi bản thân bằng cách làm mọi loại phước thiện để trì giới và an tịnh tâm. Vấn đề này không liên quan đến bất kỳ ai mà bởi vô minh và tham ái. Dẫn đến sự hiểu sai lầm về ai đó hay điều gì, người nam và người nữ, chúng sinh và phi chúng sinh. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể xả ly được. Chúng ta không nên quên về Sự thật không có ai – chẳng có gì – không tôi – không bạn – chẳng có của tôi hay của bạn, chỉ là bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới. Bạn càng khắc sâu Sự thật trong tâm, bạn càng có thể xả ly khỏi bản thân, khỏi người khác và cả người con gái ấy nhiều hơn. Nhiều người trong xã hội đang gánh cái khổ như bạn. Giờ đây, bạn có cơ hội giải quyết vấn đề bằng việc làm thiện phước. Nếu thành công, bạn có thể giúp đỡ những người khác. Điều này thật là cao cả! 🌼"

" ❤️ - Thiền sư Ottamathara - ❤️ Trích: 🌈 MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT 🙏 11/01/2020 -

29 lượt xem
bottom of page