top of page

Vì sao Tuệ Ngôn viết Blog

Đã cập nhật: 21 thg 11, 2022

Những ngày tháng 7, tháng 8 năm 2021 mình dần nhận ra một cảm giác khác lạ xuất hiện khá thường trực. Cái cảm giác kể từ ngày về làm việc tại BKE đến nay dường như chưa từng có, à không có rồi mà thoáng qua ở những lần tổ chức lớp Chánh Kiến offline thế nhưng khi tan lớp thì cảm giác đó lại biến mất.


Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký tuengon.com để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

34 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page